shogun

Čo je liek Xogum:

Shogun znamená " veliteľ armády ". Bol to titul vojenských náčelníkov, medzi 12. a 19. storočím, v Japonsku a bol to aj titul majiteľov pozemkov počas feudálneho obdobia.

Velenie bojov o vytvorenie jednoty Japonska spočívalo na "Seii Taishogun", čo znamená "Generalissimo pre podrobenie barbarov." Výraz bol neskôr skrátený na Shogun, ktorý v portugalčine píše "Xogum".

Titul Xogum bol udelený cisárom, ktorý delegoval právomoci pre Xogum vládnuť v jeho mene. Xogunato bol názov systému vlády Xogum, ktorý mal na starosti občiansku, vojenskú, súdnu alebo diplomatickú správu.

"Xógum - The Glorious Saga of Japan" je názov románu, ktorý napísal James Clavell v roku 1975. Kniha opisuje ságu mýtického sveta samurajov a gejša v 1600s, počas obdobia, v ktorom bol názov Shogun.