smola

Čo je to nešťastie:

Nešťastie je to isté ako nešťastie a smola, charakterizujúca stav alebo situáciu, ktorá je tragická a nešťastná.

Tento termín sa tiež často používa na označenie toho, čo má pohrebnú alebo smrtiacu povahu. To isté znamená, že keď sa povedalo, že došlo k nešťastiu, znamená to, že tam bola nejaká veľmi zlá, smutná udalosť, ktorá spôsobila utrpenie.

Príklad: "V posledných mesiacoch sme čelili mnohým nešťastiam, ale teraz sme v poriadku."

Etymologicky, slovo "nešťastie" pochádza z latinského infortunia, ktoré možno preložiť ako "hanba".

Získajte viac informácií o význame programu Funesto.

Synonymá infortúnio

Medzi hlavné synonymá nešťastia patrí: nešťastie; súženia; nehoda; tragédie; desfortúnio; škoda; prekážka; problém; ťažkosti; súženia; smútok; katastrof; katastrofa; kalamita; utrpenie; hanba a pohroma.

Niektoré z hlavných antonymov nešťastia sú: bohatstvo; šťastie; úspech; Ventura; dar; zázrak; úspech; šťastie; a šance.

Pozri tiež význam protivnosti.