inde

Čo je to Alhures:

Alhures je príslovie v portugalskom jazyku a znamená to isté ako "na inom mieste" alebo "iný čas" .

Mnohí ľudia zistia, že inde a inde sú príslovky miesta s rôznymi význammi. Oba však majú rovnaký význam, takže ich možno považovať za synonymá.

Príklad: "Je tu, ale jej myšlienky inde . "

Zatiaľ čo "niekde" a "inde" sú slová, ktoré odkazujú na myšlienku niečoho, čo sa deje alebo sa stalo niekde inde, pojem "nikto" znamená "nikde" alebo "nikde". V tomto zmysle nie je nikto braný ako antonym inde.

Etymologicky, slovo inde je od provensálskeho alhors / aliors, ktorý podľa poradia, odvodený z latinského aliorsu / aliorsum .

Synonymá alhures

Niektoré z hlavných synoným inde sú: niekde; niekde; niekde; na inom mieste; inde.