haraburdu

Čo je troska:

Troska je pejoratívny pojem používaný na označenie sociálne slabšej vrstvy spoločnosti . Stručne povedané, skladá sa z ľudí považovaných za opovrhnutiahodné, podradné a nepodstatné v rámci sociálnej skupiny.

V obraznom zmysle slova môže troska stále odkazovať na všetko, čo je nehodné, bezohľadné alebo hnusné, čo znamená, že si nezaslúži žiadnu pozornosť ani dôležitosť.

Príklad: „Moja matka považuje zločincov za špinu spoločnosti“.

Troska, ako bolo povedané, je pejoratívne slovo, to znamená, že predstavuje vážny priestupok, keď je diktovaný inej osobe alebo skupine.

V oblasti metalurgie sa pojem troska používa na označenie zvyškov z tavenia určitých materiálov, najmä niektorých druhov kovov. Už pre geológiu je troska známa ako sopečný popol zmiešaný s lávou.

Etymologicky, slovo troska pochádza z gréckeho skatós / skor, čo znamená "exkrementy".

Synonymá používateľa escória

Medzi hlavné synonymá trosky patria:

 • ľudí;
 • zberba;
 • zberba;
 • zberba;
 • spodina;
 • Escorralho;
 • Choldra;
 • Poviléu;
 • zvyšky;
 • odpadu;
 • aj naďalej;
 • hanba;
 • škoda;
 • odpadu;
 • Hanba.

Pozri tiež význam Vulga.