Triedny boj

Čo znamená triedny boj:

Triedny boj je opozícia medzi rôznymi triedami spoločnosti. Triedny boj nie je len konflikt, ale zahŕňa ekonomiku, politiku a spoločnosť ako celok. Termín triedny boj bol denomináciou vytvorenou nemeckým filozofom Karlom Marxom.

Triedne boje existujú od stredoveku, keď vládnuce triedy ako králi a buržoázia bojovali s robotníkmi a občas dokonca násilne. Dominantné triedy vykonávajú svoju moc autoritárskym spôsobom, vo všeobecnosti, a to vedie ku konfliktom so zástupcami nižších tried.

Filozofi Karl Marx a Friedrich Engels vytvorili termín triedny boj, aby určili konflikty, ktoré existujú medzi členmi vyšších tried a členmi nižších tried. Pre Marxa boli triedne boje v priebehu rokov jedným z niekoľkých dôvodov revolúcií vo svetových dejinách. Marx rozdelil spoločnosť na majiteľov, zastúpených buržoáziou, a pracovníkov, zastúpených proletariátom, ktorí boli jediní pracovníci.

Filozofi sa domnievajú, že triedny boj ukončí iba koniec kapitalizmu, a teda koniec rozdelenia sociálnych tried.