zraniteľný

Čo je zraniteľné:

Zraniteľné je niečo alebo niekto, kto je náchylný k zraneniu, urazeniu alebo dotyku . Zraniteľné znamená osobu, ktorá je krehká a neschopná konať. Termín sa zvyčajne pripisuje ženám, deťom a starším ľuďom, ktorí sú krehkejší voči iným skupinám v spoločnosti.

V spoločnosti je zraniteľným jednotlivcom ten, ktorý má iné sociálne, kultúrne, politické, etnické, ekonomické, vzdelávacie a zdravotné podmienky od iných ľudí, čo vedie k nerovnakej situácii. Skutočnosť, že existujú jednotlivci v zraniteľnej situácii, spôsobuje nerovnosť v spoločnosti.

Zraniteľný je pojem, ktorý je prítomný aj v brazílskom trestnom práve týkajúcom sa znásilnenia . Zraniteľné znásilnenie je zločin, ktorý je obsiahnutý v Trestnom zákone a označuje typ násilia pre zraniteľné osoby, napríklad deti a starších ľudí.