gnosiology

Čo je to gnosiológia:

Gnosiológia (alebo gnóza) je súčasťou filozofie, ktorá študuje ľudské poznanie . Je tvorený gréckym výrazom " gnóza ", čo znamená "poznanie" a " logá ", čo znamená "doktrína, teória".

Možno ho chápať ako všeobecnú teóriu poznania, v ktorej sa odráža v zhode myšlienky medzi subjektom a predmetom. V tomto kontexte je objektom všetko mimo ducha, myšlienka, fenomén, koncepcia, atď., Ale subjekt vnímaný vedomým spôsobom.

Cieľom gnosiológie je reflektovať pôvod, podstatu a hranice poznania, kognitívny akt (poznávacia činnosť).

Epistemológia je tiež teóriou poznania, ale odlišuje sa od gnoziológie, pretože je spojená s vedeckými poznatkami (epistémou), tj vedeckým výskumom a všetkými súvisiacimi zásadami, zákonmi a hypotézami.