Význam teórie chaosu

Čo je teória chaosu:

Teória chaosu je myšlienka, že malé zmeny na začiatku udalosti môžu spúšťať drastické, hlboké a nepredvídateľné zmeny v čase.

Teória chaosu sa snaží vysvetliť javy, ktoré nie sú predvídateľné (nelineárne) az tohto dôvodu považované za chaotické, pretože neexistuje spôsob, ako ich kontrolovať. Tieto systémy, ktoré sú považované za komplexné a nestabilné, sú založené na "citlivosti na počiatočné podmienky", čo je jav, ktorý charakterizuje nemožnosť predpovedania budúcich výsledkov v dôsledku jemných zmien, ktoré sa môžu vyskytnúť na začiatku procesov.

Teória chaosu môže súvisieť s rôznymi aspektmi každodenného života, ako je zmena klímy, rast populácie, finančný trh, medzi inými situáciami, ktoré predstavujú nelineárne systémy.

Americký meteorológ a matematik Edward Lorenz (1917-2008) bol predchodcom štúdií o teórii chaosu. Pri vykonávaní simulácií pohybu vzdušnej hmoty v počítačovom programe Lorenz poznamenal, že skrývaním iba niekoľkých desatinných miest z výpočtu, ktorý predtým urobil, sa nový konečný výsledok výrazne líšil od predchádzajúceho.

Aj keď je rozdiel na prvom mieste zanedbateľný, s časom by sa zmeny hromadili, čím by sa vytvorila udalosť úplne odlišná od udalosti, ktorá sa pôvodne predpokladala.

Z týchto pozorovaní, Lorenz formuloval frázu, ktorá by predstavovala podstatu teórie chaosu: "Mávanie krídlami motýľa v Brazílii by mohlo spôsobiť tornádo v Spojených štátoch . "

V skutočnosti by termín "motýľový efekt", ktorý sa bežne používa na označenie citlivosti v počiatočných podmienkach, jedného z najvýraznejších znakov chaotických systémov, pochádzal z tejto Lorenzovej frázy.

Získajte viac informácií o motýľovom efekte.