Význam teórie strun

Čo je teória String:

Teória strun je štúdia fyziky, ktorá sa snaží dokázať, že základnými blokmi vesmíru sú jednorozmerné objekty, ktoré sa podobajú reťazcu a nie body bez rozmeru, ako sú častice, základ tradičnej fyziky.

Je to pokus o zjednotenie teórie relativity a kvantovej fyziky, ktoré napriek dôležitým teóriám nedokázali rozlúštiť všetky otázky na túto tému, ktoré ešte neboli vysvetlené, ani nie sú kompatibilné štúdie.

Teória relativity nemôže vysvetliť teóriu veľkého tresku ani správanie čiernych dier. Kvantová fyzika však nemôže uspokojivo vysvetliť gravitáciu.

Teória strun teda vzniká z pokusu o spojenie dvoch a všetkých teórií, ktoré sa vynorili z tohto pokusu vyhnúť sa problémom spojeným s prítomnosťou presných častíc v teórii tradičnej fyziky bez potreby ďalších objektov väčších rozmerov. vysoká.

Tvrdením, že všetko, čo tvorí vesmír, je tvorené jedným spôsobom, teória strun potom môže zjednotiť teórie fyziky, pretože všetky častice, ktoré tvoria hmotu, sú zložené len z jednej entity, potom ich možno vysvetliť jedinú teóriu. Takýmto spôsobom možno teóriu strun nazvať aj teóriou všetkého ( TOE ).

Napriek všetkým štúdiám, teória strun je stále len myšlienka, ale dúfa sa, že s pokrokom vo výskume týkajúcom sa urýchľovačov častíc sa dá v krátkom čase dokázať.

Začal to matematik Theodor Kaluza v roku 1919 a jeho najnovšiu inováciu navrhol Edward Witten v rokoch 1994 až 1997.

Ako String teória funguje

V praxi môže byť strunová teória ilustrovaná nasledovne: Pri pozorovaní púšte v určitej výške je pozorovaný súvislý priestor, ktorého farba bude závisieť od sfarbenia piesku, ktorý ju tvorí. Ale ako sa blížite k tejto púšti, vidíte, že je tvorená malými zrnami piesku, ktoré sú tvorené aj menšími časticami neviditeľnými voľným okom, ktoré sú atómami.

Atómy majú svoju štruktúru tvorenú elektrónmi, protónmi a neutrónmi a posledné dve (protóny a neutróny) sú tvorené elementárnymi časticami nazývanými kvarky, ktoré sú podľa teórie strun tvorené malými vláknami energie, ktoré pripomínajú na malé struny, ktoré vibrujú v rôznych vzoroch as rôznymi frekvenciami, produkujúc potom ďalšie častice, ktoré tvoria náš svet.

Ďalším bodom, ktorý teória strun navrhuje, je to, že tieto vlákna vibrujú spolu, vytvárajúc guľu iných rozmerov priestoru a času a presahujúcu výšku, dĺžku a šírku.

Hlavným dôsledkom strunovej teórie je jej matematická demonštrácia, kde je možné vidieť, že nepracuje vo vesmíre s tromi priestorovými dimenziami, ale vo vesmíre s desiatimi rozmermi priestoru a jedným časom. To znamená, že ak sa táto teória preukáže, bude možné pripustiť, že existuje sedem priestorových dimenzií, ktoré nemôžeme vnímať. To predstavuje novú víziu vesmíru, ktorá sa veľmi líši od toho, čo už vieme.

Pozri viac o význame teórie relativity a kvantovej fyziky.