Druhá priemyselná revolúcia

Čo je druhá priemyselná revolúcia:

Druhá priemyselná revolúcia je druhým momentom obdobia veľkých hospodárskych a sociálnych zmien v Európe v polovici devätnásteho storočia.

Táto etapa priemyselnej revolúcie, ktorá sa konala v rokoch 1860 až 1900, sa vyznačuje najmä adhéziou krajín ako Francúzsko, Rusko, Taliansko, Nemecko a Spojené štáty, ktoré boli vysvätené ako veľké priemyselné veľmoci.

Ďalším dôležitým bodom tejto fázy je vznik elektrickej energie a ropy, dva faktory, ktoré podnietili rozvoj priemyslu a ďalších oblastí, ako sú chémia a doprava.

Po prvej etape priemyselnej revolúcie bolo intenzívne hľadanie objavov a inovácií, ktoré uľahčili život ľudskej bytosti, čím sa krajiny, ktoré si neuvedomili revolúciu, stali závislými od tých, ktoré už boli vyspelé.

Charakteristika druhej priemyselnej revolúcie

V tejto novej etape, vynálezy, ako je elektrická energia, použitie motora k výbuchu cez ropu, syntetické farbivá a telegraf stimulovali prieskum nových trhov a zrýchlenie priemyselného rytmu.

S nárastom produktov, ktoré uľahčili ľudský život, ako sú konzervy a iné industrializované výrobky, začal celý svet kupovať a konzumovať.

To tiež ďalej posilnilo priemyselné odvetvia, čo umožnilo rýchlejšiu a ľahšiu prepravu týchto výrobkov, čo viedlo k vzniku dopravných prostriedkov, ako sú lode a vlaky, ktoré boli široko používané v devätnástom storočí.

Priemyselné odvetvia tiež začali proces výroby sériových výrobkov a majú montážne linky v továrňach, ktoré zlacnili náklady na výrobky.

Došlo aj k zintenzívneniu odchodu z vidieka, pretože ľudia odchádzali do miest zakaždým kvôli ponuke pracovných miest v priemyselných odvetviach, ktoré zvyšovali mestské obyvateľstvo a zahŕňali používanie elektrického osvetlenia v domácnostiach, na uliciach av samotných továrňach.,

Prečítajte si viac o Exodus vidieka.

Hlavné vynálezy druhej priemyselnej revolúcie

Okrem elektrickej energie a využívania ropy sa táto fáza priemyselnej revolúcie vyznačovala aj inými vynálezmi, ako napríklad:

  • Nové procesy výroby ocele, ktoré umožnili jej využitie v civilnej výstavbe;
  • Vynález žiarovky;
  • Rozšírenie železníc a vynález lietadla a automobilu;
  • Vznik médií, ako je telefón, televízia, film;
  • Vznik antibiotík a vakcín, popri rozširovaní poznatkov o chorobách a nových technikách chirurgie.

Pozri tiež význam priemyselnej revolúcie a priemyselného kapitalizmu.