kde

Čo je Kde:

Kde to znamená, kde . Má rovnaký význam ako výraz kde .

Je to príslovka, ktorá sa používa, keď sa chceme pýtať na konkrétne miesto alebo smer. Ex: Kam šla? alebo Kam to ide.

Kde a kde

Výrazy „kde“ a „kde“ sú príslovky používané na označenie miest, ale predpona „a“, kde naznačuje, že toto slovo by sa malo používať len vtedy, keď sa vzťahuje na slovesá, ktoré požadujú takúto predponu a na modlitby, ktoré naznačujú pohyb.

Príklady

"Kam ide?" - pretože tí, ktorí vždy pôjdu niekde.

"Kde to dievča berie?" "Pretože každý, kto vedie, musí niekoho alebo niečo vziať na miesto."

Ak chcete potvrdiť, že použitie je správne, stačí nahradiť výraz „kde“ slovom „kde“. Ex: "Kam ide?"

Výraz „kde“ by sa mal používať v situáciách, ktoré sa týkajú fyzického miesta a kedy sa neuplatňuje myšlienka pohybu. Napríklad: "Mesto, kde žije môj priateľ, je nebezpečné" alebo "nepoznám krajinu, kde sa narodil môj starý otec".