Vyrovnať

Čo je rovnica:

Equationar je tranzitívne sloveso s pôvodom v latinskom slove aequationem, čo znamená vložiť do rovnice, oceniť, zhodnotiť, premýšľať .

Akt porovnávania znamená myslieť na určitú problematickú situáciu, robiť jej hodnotenie a snažiť sa nájsť riešenie. Ak chcete nájsť toto riešenie, problém je často zhrnutý do jednoduchých tém.

V tomto bode spoločnosť nemôže riskovať. Musíme zvážiť všetky dôležité aspekty, aby sme v budúcnosti neboli prekvapení.

V oblasti vied je pojem rovnica pomerne bežný v chémii a matematike. V chémii je potrebné porovnať a vyvážiť chemické reakcie, ktoré môžu byť reprezentované všeobecnými chemickými rovnicami alebo iónovými rovnicami. V matematike, rovnice znamená prekladať problémy a dať ich do rovníc. Riešenie rovnice znamená riešenie daného problému.