DMA

Čo je to DMA:

DMA je skratka súvisiaca so svetom technológie, ktorá je skratkou pre Direct Memory Access . DMA je vlastnosť modernejších počítačov, ktoré umožňujú určitým hardvérovým subsystémom v rámci počítača pristupovať k systémovej pamäti bez toho, aby sa spoliehali na centrálnu procesorovú jednotku (CPU).

DMA je funkcia základnej dosky, ktorá umožňuje periférnym zariadeniam priamy prístup k RAM bez preťaženia procesora. Pri DMA dochádza k prenosu dát bez zásahu CPU pre každý bajt, ktorý sa prenáša. Týmto spôsobom dochádza k prenosu dát oveľa rýchlejšie. Mnoho hardvérových systémov používa proces DMA, vrátane diskových radičov, grafických kariet, sieťových kariet a zvukových kariet.

Tento spôsob prenosu dát sa vyskytuje na kanáloch špecifických pre DMA. K dispozícii je 8 DMA kanálov, ktoré sú očíslované od 0 do 7. Na kanáloch 0 až 3 sa prenosy uskutočňujú na 8 bitoch a tieto kanály sú určené na zabezpečenie kompatibility so staršími perifériami. Vo zvyšných kanáloch sa prenosy vykonávajú na 16 bitov.

DMA herbicíd

DMA je selektívny herbicíd na použitie v rastlinách, ktoré napadajú pšenicu, kukuricu, sóju, ryžu (zavlažované a zavlažované), pasienky z cukrovej trstiny a Brachiaria.