propedeutika

Čo je to propedeutika:

Propedeutika je termín používaný na riešenie počiatočných a úvodných fáz procesu učenia .

Jeho pôvod pochádza z gréckeho výrazu propaideutikós, čo znamená „týkajúce sa výučby, poučné“, kde je možné vnímať odkaz na myšlienku učenia.

Vo všeobecnosti sa propedeutika vzťahuje na predchádzajúce učenie sa predmetu alebo disciplíny. Môže sa poskytovať formou kurzu alebo časti úvodného kurzu predmetov, ktoré spĺňajú základnú potrebu minimálneho vedomia v danom predmete.

Zvyčajne ide priamo o predmety súvisiace s vedou, umením, vzdelávaním a inými.

V oblasti zdravia, konkrétne v medicíne a klinických oblastiach, propedeutika charakterizuje súbor techník na zber údajov a počiatočných diagnóz. Použité techniky zahŕňajú pozorovanie, palpáciu, meranie teploty a iné jednoduché a nešpecifické vyšetrenia.

V oblasti ošetrovateľstva má propedeutika za cieľ, aby tím vykonával klinickú anamnézu pacienta najsprávnejším spôsobom pomocou techník, ako je predpisovanie starostlivosti, evolúcia a ošetrovateľské poznámky. Tento proces je systematický, pretože zahŕňa použitie organizovaného prístupu na dosiahnutie cieľa.

V náboženstve používala rímskokatolícka cirkev propedeutika, od Tridentského koncilu v propedeutických seminároch, s cieľom zaviesť princípy filozofie a teológie pre kandidátov na kňazstvo.

Synonymá propedêutica

V zložení vety môže byť tento termín nahradený synonymami, ako napríklad:

 • predbežná;
 • predchodca;
 • predchádzajúce;
 • preambula;
 • proemial;
 • prípravku;
 • pred;
 • prípravku;
 • predchádzajúce;
 • úvodný;
 • príkaz;
 • exordial.

Pozri tiež význam vzdelávania.