splnenie

Čo je to súlad:

Splnenie je akt pozdravu, pozdravu, uklonenia . Je to slovo zdvorilosti adresované niekomu, či už ústne alebo písomne, aby pozdravil alebo zablahoželal.

Medzi rôznymi pozdravmi používanými medzi ľuďmi, v rôznych častiach sveta, nájdeme dobrý deň, dobrý večer, shalom, namastê atď.

Dobré ráno, je to pozdrav používaný v Brazílii, prvé stretnutie ľudí, ráno.

Dobrý večer, je to dobrý večer v angličtine. Používa sa vždy pri príchode nočného stretnutia. Na výjazde alebo rozlúčke je správne použiť dobrú noc.

Shalom je pozdrav, v hebrejčine, používaný v židovskej komunite, čo znamená ahoj, dobrý deň, zbohom atď.

Namaste je pozdrav používaný v južnej Ázii, čo znamená "luk predo mnou". Používajú ho budhisti, hinduisti, sikhovia a jainovia. Dá sa povedať rukami spolu, pred hrudníkom as miernym zakrivením tela, čo poukazuje na hlbokú úctu.

Dodržiavaním sa rozumie aj úkon dodržiavania, ktorým je urobiť to, čo bolo určené alebo predpísané, alebo to, čo sa pred nimi zaväzujeme, inak budeme podliehať poplatku, ktorým môže byť pokuta, úrok, daň atď.