nadbytočný

Čo je zbytočné:

Nadbytočné je prídavné meno, ktoré kvalifikuje niečo, čo je zbytočné, zbytočné alebo málo dôležité . Nadbytočné sa môže vzťahovať aj na všetko, čo sa dá vyhodiť, čo je zbytočné alebo nadbytočné a extravagantné.

Je bežné používať slovo nadbytočné na označenie drahých alebo považovaných za luxusné predmety. Slovo môže byť tiež použité na označenie ľudí, ktorí sú považovaní za povrchní alebo vynikajúci.

Mnohí ľudia majú pochybnosti o písaní slova, medzi nadbytočným a "nadbytočným". Správna forma je zbytočná.

Pozrite sa na význam vynikajúcej.

Tento termín môže byť použitý na označenie vecí, ktoré sú považované za extravagantné alebo ktoré sú oveľa viac než to, čo sa považuje za dostatočné.

Je to mužské adjektívum, ktoré pochádza z latinského superfluus a znamená "nadmerné".

Sú synonymom prebytočných: zbytočných, zbytočných, zbytočných, povrchných, nadbytočných, zbytočných. Hlavné antonymá nadbytočných sú: nevyhnutné, nevyhnutné, viac než nevyhnutné a nevyhnutné.

Pozri tiež význam nevyhnutných a zbytočných.