zmysel

Čo je prijatie:

Prijatie je zmysel, v ktorom človek používa slovo, ktoré môže mať niekoľko výkladov v závislosti od kontextu, v ktorom je vložený, je porozumenie, porozumenie, význam .

Význam slova môže byť správny alebo obrazový . Vo frázi "Muž bol hladný" v obrazovom zmysle, výklad by bol ten, že ten muž bol veľmi hladný. V správnom zmysle by pochopenie bolo, že muž umiera, pretože sa nekrmil. Slovo umieranie by sa interpretovalo doslovne, to znamená v jeho vlastnom zmysle.

Význam slova idiot, s časom zmenil jeho význam. Bola použitá na označenie osoby, ktorá nemala verejnú funkciu, dnes to znamená hlúpe, praštěné.

Slovo laický pôvodne odkazovalo na tých ľudí, ktorí neboli súčasťou žiadneho posvätného poriadku, dnes v obrazovom význame, označuje každého, kto je pre určitý predmet zvláštny.

Termín chuchu sa používa obrazne na označenie milovaného človeka. V správnom zmysle ide o jedlú zeleninu, ktorú vyrába rastlina rovnakého mena.