Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia byt

Čo je Bemol:

Bemol je mužské meno v kontexte hudby a skladá sa z grafického signálu, ktorý indikuje redukciu poltónového (polovičného) tónu poznámky, ktorá predchádza.

V partitúre môže byť tiež zdvojnásobený byt alebo dvojitý byt, ktorý spočíva v zdvojnásobení signálu pred danou poznámkou.

Okrem toho slovo byt súvisí s rôznymi prejavmi súvisiacimi s hudbou, ako sú obchody alebo ateliéry. Príkladom je štúdio Bemol, ktoré bolo slávnostne otvorené v roku 1967 a nachádza sa v Belo Horizonte.

Odvážne a ostré

Ostrý je grafický signál, ktorý sa používa na zvýšenie zväčšenia frekvencie noty alebo akordu o 1 poltón, to znamená, že nota musí stúpať na polovičný tón.

Bemoles a ostrohy sú tiež známe ako hudobné nehody, a to sú tie, ktoré definujú tonalitu konkrétnej piesne.

Populárne Kategórie

Top