Logické uvažovanie

Čo je logické uvažovanie:

Logické uvažovanie je proces štruktúrovania myslenia podľa noriem logiky, ktorý nám umožňuje dosiahnuť určitý záver alebo vyriešiť problém .

Logické uvažovanie vyžaduje uvedomenie si a schopnosť organizovať myšlienky. Existujú rôzne typy logických úvah, ako sú deduktívne, indukčné a únosné. Môže sa však aplikovať aj v oblasti dialektiky.

Logické uvažovanie sa často používa na vyvodenie záverov, počnúc počiatočným vyhlásením alebo návrhom, po ktorom nasleduje priebežné vyhlásenie a záver. Je teda aj analytickým a sekvenčným nástrojom na odôvodnenie, analýzu, argumentáciu alebo potvrdenie niektorých úvah. Je založený na údajoch, ktoré môžu byť preukázané, a preto sú presné a presné.

Problémy je možné riešiť logickým uvažovaním. Nemôže sa však učiť priamo, ale môže sa vyvinúť riešením logických cvičení, ktoré prispievajú k vývoju niektorých mentálnych schopností.

Mnoho spoločností používa logické logické cvičenia na testovanie schopností kandidátov. Tento typ hodnotenia je bežný aj vo verejných súťažiach.

Pozri tiež význam deduktívnej metódy.

Logické alebo matematické uvažovanie

Matematické alebo kvantitatívne logické uvažovanie je úvaha používaná na riešenie niektorých matematických problémov a cvičení. Tieto cvičenia sa často používajú v školskom prostredí, prostredníctvom maticových, geometrických a aritmetických problémov, takže študenti rozvíjajú určité schopnosti. Tento typ uvažovania sa široko používa v takých oblastiach, ako je kombinatorická analýza.