chtíč

Čo je Lust:

Chtíč je ženské podstatné meno pochádzajúce z latinského luxuriae a znamená žiadostivosť, odpornosť, zmyselnosť, zmyselnosť .

Chudoba, vnímaná ako závislosť, je opakom cudnosti a je vnímaná ako neregulované uspokojenie sexuálnych túžob. Pre mnohých ľudí má lúxúria negatívnu konotáciu, pretože naznačujú, že použitie sexuálnej kapacity bez dôvodu spôsobuje diskreditáciu jedinečných vlastností sexuality. Niektorí autori tiež tvrdia, že žiadostivosť poškodzuje harmonický rozvoj osobnosti, pretože pôsobí ako protiváha dôstojnosti ľudskej bytosti.

Podľa katolicizmu je žiadostivosť jedným zo siedmich smrteľných hriechov, pretože poukazuje na prehnaný a často promiskuitný postoj lásky k potešeniu tela a sexuálnemu správaniu. Každý, kto žije život žiadostivosti, je klasifikovaný ako žiadostivý alebo žiadostivý .

V Brazílii, v neformálnom jazyku slovo lust slúži na označenie spermií a tepla.

V oblasti botaniky sa žiadostivosť skladá zo sviežosti zeleniny alebo rozruch miazgy.

Čo sa týka umeleckého sveta, slovo žiadostivosť je často témou, ktorá je zahrnutá v hudbe a knihách, ako napríklad trilógia "Lust" amerického autora Eve Berlin (pseudonym používaný Edenom Bradleym).

Pozri tiež:

  • prostopaš
  • chtíč
  • trilógie