lato

Čo je Lato:

Lato je prídavné meno s latinským pôvodom, to znamená široké, rozsiahle, rozsiahle, rozsiahle .

Toto slovo slúži na kvalifikáciu niečoho, čo sa rozširuje vo fyzickej, časovej alebo intelektuálnej sfére. Ex: Má bohaté vedomosti o druhej svetovej vojne.

Lato sensu e stricto sensu

Lato sensu a stricto sensu sú latinské výrazy, ktoré znamenajú „široký zmysel“ a „prísny zmysel“.

Široký zmysel alebo široký zmysel konkrétneho konceptu naznačuje všeobecnejší pohľad na tento pojem, zatiaľ čo striktný zmysel odkazuje na konkrétnejšiu definíciu tohto konceptu. Napríklad v širšom zmysle je kultúra prejavom niekoľkých aspektov ľudskej bytosti. V užšom zmysle to môže znamenať intelektuálnu schopnosť konkrétnej osoby.

Okrem toho sa tieto dva výrazy môžu použiť na opis postgraduálnych študentov, pričom lato sensu sa skladá zo špecializačných programov (v kurzoch MBA) a stricto sensu, ktoré pozostávajú z magisterských a doktorandských programov pre jednotlivcov s diplomom v jednom. vysokoškolské vzdelanie.