Varovať

Čo je Advir:

Advir je sloveso, ktoré znamená prísť a indikovať vec, ktorá sa deje za druhou alebo ktorá je dôsledkom iného .

Advir môže byť niečo, čo je odvodené od iného, ​​alebo sa to prirodzene vyskytuje. Ex: Pretože manžel nikdy neurobil to, čo žiadala jeho žena, nasledovala veľká diskusia.

Toto slovo môže tiež naznačovať niečo, čo sa deje náhodou. Ex: Požiare prídu, aj keď sa prijmú všetky preventívne opatrenia.

Pokiaľ ide o etymológiu, toto slovo súvisí s príchodom, a tak sa často spája s náboženským obsahom, konkrétnejšie napríklad kázňami.