komodity

Čo sú to komodity:

Komodity sú slovo v angličtine, je to množné číslo komodity, čo znamená komoditu . Toto slovo sa používa na označenie výrobkov s nízkou pridanou hodnotou.

Komodity sú komodity, tovar, ktorý nepodlieha zmenám (alebo ktoré sú málo diferencované), ako napríklad ovocie, zelenina, obilniny a niektoré kovy. Keď sa riadia určitým modelom, cena komodity sa obchoduje na Medzinárodnej burze cenných papierov a závisí od niektorých okolností na trhu, ako je ponuka a dopyt.

Slovo komodity môže byť často synonymom „suroviny“, pretože ide o výrobky používané pri tvorbe iných tovarov.

Brazília je významným výrobcom niektorých komodít, ako sú káva, pomaranče, olej, hliník, železná ruda atď.

Komodity možno rozdeliť do štyroch kategórií:

  • Minerálne komodity : ropa, zlato, železná ruda atď.
  • Komodity : reálne, euro, dolár atď.
  • Environmentálne komodity : Voda, drevo, energia atď.
  • Poľnohospodárske komodity : sója, pšenica, káva, bavlna, guma atď.