krátky

Čo je stručné:

Succinct znamená krátke, kondenzované, kondenzované, stručné, je to, čo je vyjadrené v kompaktnej, syntetizovanej forme.

Succinct je prídavné meno, ktoré charakterizuje to, čo je napísané alebo povedané s niekoľkými slovami, skrátka. Napr .: krátky text, krátka reč, krátka reč, krátke pravidlá atď.

Stručný text je ten, ktorý je prezentovaný stručným, sumárnym spôsobom, ktorý odhaľuje základné a ľahko zrozumiteľné myšlienky, vynecháva všetko, čo je sekundárne, ale je schopný sprostredkovať všetky informácie, na ktoré bol navrhnutý.

Byť stručná je využiť kľúčové slová, ktoré vedú priamo k účelu vašej správy a prispôsobiť ich podľa dôležitosti. Nie je to používanie slangu alebo fráz, ktoré len málo ľudí pochopí a vyhne sa opakovaniu informácií, ktoré by len predĺžili ich vysvetlenie.