Na zmiernenie

Čo zoslabuje:

Zoslabiť je tranzitívne sloveso, ktoré znamená, že sa má zmenšiť alebo znížiť intenzita, množstvo, aktivita, účinok alebo hodnota niekoho alebo niečoho.

Synonymá atenuára môžu byť: oslabenie, zmiernenie, zmiernenie, ubezpečenie, zmäkčenie, oslabenie, zníženie, oslabenie, zmenšenie, zmenšenie, atď.

Niektoré antonymá zoslabenia sú: zhoršiť, zvýrazniť, posilniť, posilniť, zintenzívniť, zvýšiť, zväčšiť, sprísniť, rozrušiť, podráždiť atď.

Zoslabenie môže byť tiež za účelom zníženia viditeľnosti niečoho, napríklad: zmiernenia strií alebo zoslabenia tmavých kruhov.

V angličtine, sloveso attenuar môže byť preložené zoslabiť alebo zmierniť. Príklad: V posledných mesiacoch svojho života užíval silný liek na zmiernenie (zmiernenie) bolesti. V posledných mesiacoch svojho života užíval veľmi silný liek na zmiernenie bolesti.

V právnom kontexte existujú zmierňujúce faktory sankcie, tj zníženie alebo zníženie trestu alebo stupňa zavinenia reú. Podľa brazílskeho trestného zákonníka, ak odporca spolupracuje s vyšetrovaním alebo ak spácha trestný čin spontánne, jeho trest môže byť zmiernený.