vrátenie

Čo je reštitúcia:

Refundácia má význam návratu . Slovo sa používa na označenie aktu vracania niečoho, čo patrí inej osobe, alebo obnovenie toho, čo sa stratilo.

Ďalším významom slova reštitúcia je vrátiť predmet alebo situáciu do pôvodného stavu.

Náhrada sa môže použiť aj na účely splácania dlhu, odškodnenia alebo vrátenia peňažnej sumy .

Slovo pochádza z latinského restitutio.onis, čo znamená "obnoviť" alebo "obnoviť".

Existujú spoločné synonymá pre slovo: vrátenie, vrátenie, zrušenie, obnovenie a návrat. Môžu to byť antonymá reštitúcie: odčítanie, vydieranie, zánik, embólia a údržba.

Naučte sa význam Sneak.

Slovo sa používa aj vo vzťahu k dani z príjmu (IR). Návratnosť dane z príjmov je výnosom časti dane vybranej daňovníkom.

Výpočet sumy vrátenej v rámci vrátenia IR sa vykoná po analýze medzi príjmami daňovníka a jeho výdavkami.

Viac informácií o význame dane z príjmov a daní.