inšpekcia

Čo je inšpekcia:

Inšpekcia znamená preskúmanie alebo pozorovanie s dôrazom na detail . Termín sa môže vzťahovať na starostlivú analýzu vykonanú s cieľom nájsť problémy alebo podrobnú technickú štúdiu.

Podľa etymológie slovo pochádza z gréckej inšectio.onis a latinskej inšectiōne .

Kontrola vozidla je kontrola vykonaná na kontrolu bezpečnosti a ochrany automobilov. Hodnotenie vykonávajú odborníci, ktorí analyzujú technické aspekty, aby sa zabezpečilo, že vozidlo je schopné bezpečne jazdiť. Kontrola vozidla je povinná pre udelenie licencie na vozidlo a je stanovená v brazílskom dopravnom poriadku.

Bezpečnostná kontrola je analýza, ktorej cieľom je nájsť riziká alebo možné udalosti, ktoré môžu spôsobiť nehody alebo znížiť bezpečnosť životného prostredia. Môžu byť vykonávané na všeobecných verejných miestach, na pracoviskách, v školách a na rezidenciách.

Kontrola kvality sa vykonáva s cieľom overiť a zaručiť kvalitu akéhokoľvek výrobku. Analýza sa vykonáva zo vzoriek toho, čo sa vyrába. Je široko používaný v spoločnostiach na monitorovanie kvality mnohých výrobkov vyrobených a ponúkaných na trhu.

Súdnu kontrolu vykonáva sudca, keď je potrebné overiť udalosti, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie v súdnom konaní. Cieľom je objasniť otázky, ktoré pomôžu objasniť fakty a pomôcť pri úsudku.

Školská inšpekcia hodnotí podmienky a spôsob fungovania vzdelávacieho zariadenia. V tomto type prieskumu je škola sledovaná v niekoľkých aspektoch, ako sú fyzické podmienky budovy, prijaté pedagogické postupy a správa školy. Školská inšpekcia je povinná a je ustanovená v Smerniciach o vzdelávaní a Základy práva.

Inšpekcia sa vzťahuje aj na skúšku, ktorá sa vykonáva s mladými ľuďmi, ktorí sa prihlásia na poskytovanie vojenskej služby.

Synonymá používateľa inspecção

Medzi rôznymi význammi inšpekcie sú hlavné synonymá:

  • zistenie
  • skúška
  • analýza
  • ohodnotenie
  • prehľad
  • návšteva
  • dozor
  • inšpekcia
  • Inspecionamento
  • časopis

Pozri tiež význam Návštevy a analýzy.