laktóza

Čo je laktóza:

Laktóza je sacharid (cukor), ktorý sa nachádza v mlieku. Konkrétnejšie ide o disacharid, ktorý je tvorený monosacharidmi glukózy a galaktózy.

Slovo " laktóza" pochádza z latiny, kde lac = mlieko a ose = chémia.

Laktóza je typ cukru, ktorý sa vyrába výlučne v prsných žľazách cicavcov a tvorí približne 7% materského mlieka a takmer 5% kravského mlieka.

Aby sa laktóza mohla stráviť a absorbovať organizmom, musí sa podrobiť pôsobeniu laktázy, enzýmu produkovaného cicavcami, ktorý delí laktózu na glukózu a galaktózu.

Intolerancia laktózy

V tolerancii na laktózu je neschopnosť úplne alebo čiastočne stráviť laktózu v dôsledku nedostatku laktázy.

Nestrávená laktóza je fermentovaná baktériami z črevnej flóry, čo vedie k produkcii organických kyselín a plynov, ktoré spôsobujú symptómy, ako sú:

  • hnačka;
  • kŕče;
  • plynatosť;
  • Bolesť brucha;
  • Nevoľnosť a zvracanie.

Intolerancia laktózy u dospelých je pomerne bežná a postihuje asi 40% Brazílčanov a 70% svetovej populácie, ktorých príčiny úzko súvisia s nedostatkom produkcie laktázy v dospelosti.