prezývka

Čo je prezývka:

Prezývka je neformálne označenie dané osobe alebo miestu, ktoré nahrádza meno . Môže to byť spôsob, akým je osoba všeobecne známa alebo láskavo volaná. Prezývka je prezývka .

Termín prezývka môže byť použitý v humornom, starostlivom alebo hanlivom zmysle.

Podľa etymológie slovo pochádza z arabského výrazu al-kuniâ, čo znamená "priezvisko".

synonymom prezývky : prezývka, kódové meno, epíteto, prezývka, bežné, kódové meno a antonomasa. Antonym slova prezývka je názov.

Pozri tiež významy Vulgo a Epithet.

Je bežné, že prezývky pochádzajú z vyznačených charakteristík, ktorými môžu byť: fyzické, spôsobom konania, hovorením, miestom narodenia alebo dokonca povolaním osoby.

Prezývka je tiež široko používaná spolu s názvami historických znakov. Napríklad: Ricardo Heart of Leo, Bloody Mary, Attila Hun, Dona Maria I - blázon, Alexander Veľký.