nebezpečenstvo

Čo je to riziko:

Riziko je mužské meno, ktoré v závislosti od kontextu môže mať rôzne významy, hoci prevládajúcim významom je možnosť alebo pravdepodobnosť, že sa niečo môže stať.

Riziko predstavuje hrozbu alebo nebezpečenstvo konkrétnej udalosti. Na spustenie rizika je potrebné prejsť riskantnou epizódou, to znamená bezohľadnou epizódou, ktorá môže mať nejaký dôsledok.

Slovo riziko sa používa v mnohých kontextoch, napríklad environmentálne riziko, riziko epidémie, riziko smrti, biologické riziko, riziko úrazu, finančné riziko atď.

Biologické riziko

Biologické riziko je hrozbou pre ľudské zdravie spôsobené mikroorganizmami, ktoré môžu spôsobiť mnohé ochorenia. Biologické riziká zahŕňajú: vírusy, baktérie, parazity, prvoky, huby a bacily.

Biologické riziká sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní rôznych činností, vrátane potravinárskeho priemyslu, nemocníc, laboratórií atď.

Medzi rôzne ochorenia spôsobené mikroorganizmami patria tuberkulóza, brucelóza, malária, žltá zimnica atď.

Riziko tehotenstva

Riziko tehotenstva je také, ktoré podlieha určitej možnosti ochorenia alebo smrti dieťaťa alebo matky počas tehotenstva alebo dokonca v čase dodávky.

Rad príznakov môže indikovať výskyt gestacie rizika, medzi inými, kontrakcie maternice pred časom, časté závraty a mdloby, náhly opuch v tele náhle zrýchlenie tepu srdca atď.

Riziko tehotenstva sa vyskytuje v dôsledku viacerých faktorov, vrátane prípadov, keď vek matky je viac ako 35 rokov alebo menej ako 15 rokov. Keď sú v štruktúrach reprodukčných orgánov abnormality, keď je tehotná žena okrem iného závislá od alkoholu, tabaku alebo drog.

Finančné riziko

Vo finančnom svete je riziko investičným potenciálom, že nebude dosahovať očakávané výsledky. Môže to tiež znamenať stratu väčšiny alebo celej počiatočnej investície.

V podnikateľskej sfére sa finančné riziko vzťahuje na zadlženosť spoločnosti, to znamená na jej schopnosť nedodržať finančné záväzky včas a zmluvne dohodnuté podmienky.