zmierniť

Čo je Mitigar:

Mitigar je prenominálne sloveso alebo tranzitívne priamo v portugalskom jazyku a znamená akt znižovania intenzity niečoho, aby bol miernejší, pokojnejší alebo uvoľnený . Zmiernenie je to, čo sa nazýva zmierňujúci proces.

Zmiernenie správania alebo činnosti jednotlivca môže znamenať zníženie alebo zmiernenie nadmerných pocitov osoby, ako je hnev, hnev alebo hnev.

V právnom kontexte sa sloveso mitigar používa na označenie konečného dopadu v definícii trestného postihu. Môže to tiež znamenať zníženie následkov alebo zmiernenie škôd, zvyčajne z informácií, posudkov alebo údajov, ktoré vedú k zmierneniu situácie.

Pojem " zmierniť riziká " sa používa v kontexte opatrnosti o konkrétnej situácii, spomaľuje alebo sa stará o niečo, čo môže byť škodlivé, ak nie je vykonané s opatrnosťou alebo starostlivosťou.

V angličtine sa slovo zmierniť premieta do zmierňovania .

Synonymá pre mitigar

  • jednoduchosť
  • na zmiernenie
  • desapoquentar
  • upokojiť
  • na serenádu
  • k odpočinku
  • upokojiť
  • spomaliť
  • upokojiť
  • skrotiť