čudák

Čo je Esdruúulo:

Esdrúxulo je prídavné meno, ktoré sa používa na opis situácie, osoby alebo správania, ktoré je považované za mimo normálu alebo exotické .

Nezvyčajné správanie alebo situácia, pretože je nezvyčajná, zvyčajne spôsobuje reakcie prekvapenia a prekvapenia.

Príklady: excentrické správanie, výstredné oblečenie, výstredné povolanie.

Podľa etymológie slovo esdrúulo pochádza z talianskeho slova sdrucciolo.

Sú to spoločné synonymá esdrúxulo: nezvyčajné, podivné, extravagantné, výnimočné, exotické, excentrické, singulárne a divné.

Môžu to byť antonymá slova: triviálne, bežné, normálne, obyčajné a triezvy.

V štúdiu lingvistického esdrúxulo tiež znamená proparoxítona, to znamená slovo, ktoré má tonizujúci prízvuk (zvukový dôraz slabiky) v antepenultimate slabike.

Príklady proparoxytonických slov sú: lampa, symbol, akademický, desaťročia, historický.

Pozri tiež význam výstredníka.