Charakteristika introvertnej osoby

Osoba považovaná za introvertná je osoba, ktorá má zvyčajne najväčšiu potrebu venovať pozornosť svojmu vnútornému svetu. Zvyčajne to je niekto, kto zvyčajne dáva veľký význam ich pocity a ich pocity.

Tu je päť charakteristík, ktoré sú spoločné pre väčšinu introvertných ľudí:

1. Sú reflexné

Zdieľať Tweet Tweet

Introvertná osoba má tiež tendenciu byť veľmi reflexná, to znamená, že je to zvyčajne niekto, kto má vo zvyku reflektovať otázky a problémy, ktoré ho zaujímajú.

Introvertná osoba zvyčajne vykonáva sebaanalýzu, pozoruje ich reakcie na udalosti a prehodnocuje ich postoje. Oni sú zvyčajne ľudia, ktorí venujú veľkú pozornosť ich myšlienky a pocity a spôsob, akým sa cítia o situáciách, ktoré zažívajú.

Ďalšou vlastnosťou, ktorá je dôsledkom toho, že je reflexná, je to, že introvertní ľudia majú vo zvyku myslieť si pred rozhodnutím alebo verejným postojom k téme. Často hodnotia klady a zápory rozhodnutí, ktoré chcú urobiť.

2. Viac si cenia pocity a pocity

Možno je to najbežnejšia vlastnosť, ktorá najlepšie reprezentuje introverziu osoby. Ocenenie pocitov je spojené s emocionálnou pamäťou.

Introvertná hodnota je to, čo cítia, to znamená, berú do úvahy všetky pocity a pocity, ktoré sú provokované, keď žijú situáciu alebo keď poznajú osobu. Takmer vždy sú pocity vyvolané životnou situáciou cennejšie ako samotná udalosť.

Introvertné vo všeobecnosti si cenia viac pocity, ktoré sú poskytované a prežívané, buď udalosťou, predmetom, osobou alebo inou skúsenosťou. Táto vlastnosť ich robí veľmi si vedomí seba a svoje emócie.

3. Sú pozorní

Zdieľať Tweet Tweet

Vo všeobecnosti sú introverti často veľmi pozorní. Je dokonca veľmi bežné, že majú zvyk pozorovať fungovanie prostredia alebo skupín ľudí, ktorých nepoznajú pred ich integráciou.

Z tejto charakteristiky pozorovania, introvertní ľudia môžu vyvinúť vysokú schopnosť sústrediť sa na úlohu, ktorú potrebujú urobiť. Pozorovanie im často dáva dobré analytické a plánovacie schopnosti na dokončenie cieľa.

Táto schopnosť pozorovania sa môže prejaviť aj v iných situáciách a môže mať úzke spojenie s charakteristikou reflexívnej osoby, pretože pozorovanie vedie k reflexii.

4. Užite si trávenie času sám

Pre mnoho introvertných ľudí, ktorí prechádzajú obdobiami bez spoločnosti alebo dokonca vykonávajú činnosti sami, nie je problém. Naopak, často to môže byť nutnosť alebo dokonca radosť.

Najviac introvertná osoba má zvyčajne radosť z toho, že je vo svojej vlastnej spoločnosti a so svojimi nápadmi. Cení si seba-poznanie, ktoré pochádza z týchto momentov.

Je dôležité vedieť, že to neznamená, že by introvertní ľudia nemali radi život s inými ľuďmi. Ale pre nich je trávenie času obyčajne obyčajným zvykom, ktorý nevyvoláva pocity úzkosti alebo osamelosti.

Na to, aby introvert bol sám o sebe, znamená čas na odpočinok alebo „dobitie energie“, najmä po situáciách, keď žijú s mnohými ľuďmi.

5. Nepáči sa búrlivému prostrediu

Zdieľať Tweet Tweet

Je tiež bežné, že introvertní ľudia sa nemajú tešiť z preplnených alebo búrlivých prostredí, ako sú večierky a výstavy.

Ale aj keby to tak bolo, nie je to túžba po izolácii alebo nedostatku schopnosti žiť s inými ľuďmi.

Často sa stáva, že tieto mätúce prostredia môžu spôsobovať pocit nepohodlia alebo plytvanie energiou vo viac introvertných ľuďoch.

Pozri tiež významy Introvert a Introspection.