charizma

Čo je Charisma:

Charizma je vrodená schopnosť niektorých ľudí byť schopný očariť, presvedčiť, fascinovať alebo zvádzať iného jednotlivca svojím spôsobom bytia a konania .

Termín "charizma" pochádza z gréckeho khárisma, čo znamená "milosť" alebo "priazeň".

Charizmatický jednotlivec je obdarený charizmou, ktorá má súbor vlastností, ktoré ho charakterizujú ako pozoruhodný, obdivuhodný alebo fascinujúci subjekt v očiach iných jedincov.

Demonštrácia charizmy je medzi politikmi, umelcami a inými lídrami veľmi bežnou taktikou v snahe o nenápadné očarenie a presvedčenie ľudí.

Keď sa toto populárne uctievanie stáva príliš veľkým, je charakterizované populárnym fanatizmom, teda „slepou vášňou“, ktorá vedie osobu alebo skupinu k tomu, aby sa dopustili absurdných činov, napríklad pre verejnosť, doktrínu alebo ideológiu.

V náboženskej sfére je charizma považovaná za jeden z darov Ducha Svätého podľa kresťanského náboženstva, najmä katolíckej a evanjeliovej náuky.

Pre kresťanov je tento „dar Ducha Svätého“ pripísaný len tým, ktorí túžia nasledovať a slúžiť Bohu.

Synonymá carisma

  • okúzlenie
  • príťažlivosť
  • príťažlivosť
  • magnetizmus
  • vplyv
  • kúzlo
  • zvádzanie
  • okúzlenie