náboženský

Čo je oddanosť:

Oddaný je prejavom oddanosti a obdivu k niečomu alebo niečomu, zvyčajne súvisiacemu s náboženskými aspektmi.

V náboženskom kontexte je oddaná doba, ktorú človek oddeľuje, aby sa venoval Bohu, teda modlitbám, vďaka, čítaniam a diskusiám o Biblii.

Niektorí kresťania spravidla venujú niekoľko hodín alebo minút dňa, aby vyhlásili a chválili Božiu lásku, tento moment sa nazýva „ denná oddanosť “.

Termín oddaný sa môže vzťahovať aj na fyzický priestor určený výlučne pre oddané praktiky.

Príklad: " Zbožná kaplnka bude otvorená zajtra popoludní ."

Existujú aj ľudia, ktorí sa rozhodli viesť oddaný život a venovať sa výlučne záležitostiam súvisiacim s ich náboženstvom. V prípade katolicizmu sú napríklad kňazi, biskupi a iní cirkvi príkladmi jednotlivcov, ktorí nasledujú oddaný život.

Podľa zboru je oddanosť praktizovaním lásky, oddanosti a úcty k Bohu. Jedným zo spôsobov vyjadrenia tohto druhu oddanosti je rešpektovanie iných ľudí, ktorí sú považovaní za "stvorenia Božie" podľa väčšiny náboženskej doktríny.

Pozri tiež význam bezpodmienečnej lásky.