Et al

Čo je Et al:

Et al je skratka pre výraz v latinčine, čo znamená "a ďalšie".

Redukcia et al slúži tri latinské výrazy rovnakého významu: et alii (množné číslo mužského pohlavia ), et alias (ženský množný) a iné (neutrálne).

Používa sa v bibliografických odkazoch akademických textov na citáciu diela so štyrmi alebo viacerými autormi.

Použitie et al v citáciách slúži na zjednodušenie odkazov a vyhnutie sa veľmi dlhému zoznamu mien v tele diela, čo zhoršuje plynulosť čítania textu.

Podľa ABNT je odporúčanie použiť et al, keď sú v tej istej práci štyria alebo viacerí autori. Pri citovaní diela priamo v texte je teda potrebné identifikovať iba prvého autora a použiť výraz et al po, za ktorým nasleduje rok vydania a citovanej stránky.

Príklad: (SILVA et al., 2016).

Vždy ide bod po al, pretože je to skratka.